Elkontroll

NELFO elkontroll er ein statuskontroll av elektriske anlegg i boligar. Målsetjinga er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er ein risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og manglar som utgjer fare for personar, husdyr eller skader på gjenstandar.

Kontakt Elektroservice Ørsta AS for å få kontrollert ditt hus.

Treng du elektrikar?

Ring oss for å avtale tid.


Kontakt oss her

Inspirasjon

Mange valg skal takast når ein skal byggje eller utbedre ein bolig. Her vil du finne gode løysingar som gjer det litt enklare å ta valg underveis i byggeprosessen.


Les meir...