Elkontrollen

.

Det er ingen regel for kor ofte det elektriske anlegget burde kontrollerast, men det skadar aldri å ta ein sjekk for å være på den sikre sida. Under el-sjekken vil ein elektrikar sjå over sikringsskap, kablar, kontakter og termostatar for å sje etter større avvik. Om du vil være endå meir på den sikre sida kan du bestille ein el-kontroll. Då vil ein sertifisert elektrikar ta ein større gjennomgang av heile det elektriske anlegget, inkludert lause gjenstandar som kvitevarer, kjøkkenapparater og belysning. 

 

 

Når det skal utføras elektrisk arbeid i boligen din bør du sørge for at elektrikaren er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Alle elektrikarar i Elvirksomhetsregisteret er faglærte og autoriserte. Det vil sei at dersom det skulle oppstå feil på det elektriske anlegget eller i verste fall oppstå brann vil arbeidet med forsikringsselskapet bli enklare ettersom du kan dokumentere det utførte arbeidet. Om du utfører arbeidet sjølv eller brukar ein ufaglært elektrikar kan du risikere at forsikringa ikkje dekker skader og tap.