Elsjekken

 ELSJEKK.
Elektroservice Ørsta AS kan ta el-sjekk av ditt elektriske anlegg. Ein tilstandsrapport fortel om anlegget er i forskriftmessig stand.

Du som eigar er sjølv ansvarleg for at ditt elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand.
Ved å legge fram dokumentasjon på foretatt elkontroll, kan enkelte forsikringsselskap gi ekstra rabatt på bustadforsikringa.

TERMOGRAFERING:
Elektroservice Ørsta AS tilbyr termografering av ditt anlegg . Varmegang i elektriske anlegg er svært uheldig, og kan skape brannfarlege situasjonar.
Sjekk ditt eige elektriske anlegg. Svarar du ja på eit av spørsmåla, ta kontakt med Elektroservice Ørsta AS for ein Elsjekk.

Last ned brosjyre