Aktuelt

Her har vi samla litt dokumentasjon og veiledningar.
Boligdokumentasjon

Boligen er sannsynligvis den største investeringa du har, og det er viktig for deg at den har eit sikkert og komfortabelt elektrisk anlegg. Denne brukarveiledninga skal sørge for at du får eit trygt og fornuftig forhold til den elektriske installasjonen i din bolig.

brukarveildning_hus.pdf (8,7 Mb)


Komfyrvakt - Mkomfy

Fastmontert komfyrvakt er eit sikkerhetsprodukt som overvåkar komfyren og automatisk slår den av etter 2 timar. Tidteljaren startar å telje ved bruk og etter 2 timer må knapp betjenast kvar 30. min dersom det er ynskjelegmed lenger brukstid.
Ved overoppheiting vil komfyrvakta gi alarm med lys og lyd.

Systemet består av to modular; éin komfyrvakt (som monterast på vegg over komfyr) og éin komfyrstikk som komfyren vert kobla til.

hurtigveiledning_mkomfy_visning.pdf
komfyrvakt_sensor_mal.pdf
mkomfy_25c_kabel_samsvarserklaering.pdf
produktark_mkomfy25_visning.pdf
serviceveiledning_mkomfy_visning.pdf

 Noby 220i

er ein kompakt konvensjonell brannalarmsentral i hovedsak beregna for bolig. Det er lagt vekt på eit moderne og tiltalende design. Sentralens front er i børsta stål og tastane er omringa av blå belysning når sentralen er i drift.

noby_220_brukermanual.pdf
noby220i_brosjyre.pdf Ei146

er ein optisk røykvarslar for 230VAC drift med 9V batteribackup.Denne detektoren tilfredstiller krava som er satt for bruk av røykvarslarar ifylgje den nye tekniske forskrifta TEK10.

ei146_brukermanual.pdf
ei146_datablad.pdf PR-1211

er ein kombidetektor som er ein del av ein detektorserie med trådløse detektorar fra Deltronic. 16 trådlause kanalar kan eksempelvis fordelast over 15 leiligheter. Varsler en, varsles alle innenfor samme kanal. Dersom røyken ikkje opphyrer innan 3 minutt, varslar til slutt felleskanalen

pr_1211_manual.pdf
pr_1211_datablad.pdf